ΕΒΕΛΥΝ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργάτες

Πολιτική ΑπορρήτουΌροι Χρήσης

Καλωσήλθατε, στο δικηγορικό γραφείο
ΕΒΕΛΥΝ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργατών.

Το δικηγορικό γραφείο ιδρύθηκε το 2006 και έκτοτε ακολουθεί μία διαρκώς ανοδική πορεία.

Αναπτύσσοντας ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών όλων των απαιτούμενων ειδικοτήτων, τόσο στην Ελλάδα όσο και το εξωτερικό, εμμένουμε στην προσωπική επαφή και αντιμετώπιση του κάθε εντολέα μας, αντιμετωπίζοντας την κάθε υπόθεση ξεχωριστά και έχουμε τη δυνατότητα να ανταπεξέλθουμε σε κάθε νομική σας υπόθεση.

Για εμάς, ο εντολέας δεν είναι «πελάτης», αλλά συνεργάτης.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας.

Δικηγορικό Γραφείο ΕΒΕΛΥΝ Ε. ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ & Συνεργατών

ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΣ

Το γραφείο μας παρέχει υψηλού επιπέδου και σύγχρονες νομικές υπηρεσίες σε ένα ευρύ φάσμα τομέων του δικαίου. Σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες διαφόρων ειδικοτήτων (δικηγόρους, συμβολαιογράφους, δικαστικούς επιμελητές, συμβούλους επιχειρήσεων, λογιστές κ.λπ.), έχουμε τη δυνατότητα να ανταποκριθούμε με επιτυχία σε κάθε νομική σας υπόθεση.

Με βασικά πλεονεκτήματα την απόλυτα εξατομικευμένη για κάθε υπόθεση και μεθοδικά σχεδιασμένη παροχή των νομικών υπηρεσιών όλων των επιπέδων, επιτυγχάνουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Θεωρώντας προαπαιτούμενο το σεβασμό και την ειλικρίνεια απέναντι στον εντολέα μας, θέτουμε από κοινού τους στόχους και τις προτεραιότητες.

Η εξειδικευμένη γνώση των συνεργατών μας, η έγκαιρη και διαρκής ενημέρωση του εντολέα και η ενδελεχής μελέτη κάθε υπόθεσης ξεχωριστά, διασφαλίζουν τα συμφέροντα των εντολέων μας. Με μία άρτια καταρτισμένη ομάδα συνεργατών, το γραφείο μας έχει εξελιχθεί σε ένα δυναμικά ανερχόμενο δικηγορικό γραφείο στους τομείς δραστηριοποίησής του.

Οι εντολείς μας αποτελούν τη μεγαλύτερη διαφήμιση για εμάς και για το λόγο αυτόν, τιμούμε την εμπιστοσύνη τους.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Το Δικηγορικό Γραφείο Έβελυν Αθανασοπούλου & Συνεργατών παρέχει σύγχρονες και ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες (τόσο ενώπιον Δικαστηρίων και Αρχών όσο και συμβουλευτικές) στους ακόλουθους ενδεικτικά αναφερόμενους τομείς δικαίου:

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

-Εμπράγματες διαφορές (κυριότητα, νομή ακινήτων, δωρεές κ.λπ.).
-Μισθώσεις ακινήτων.
-Υποθέσεις Κτηματολογίου (καταχώρηση εγγραπτέων δικαιωμάτων, διορθώσεις προδήλου σφάλματος, ενστάσεις, διορθώσεις εγγραφών κ.λπ.).
-Οικογενειακό δίκαιο (διαζύγια, επιμέλεια τέκνων κ.λπ.).
-Κληρονομικό δίκαιο.
-Εργατικές διαφορές.
-Δίκαιο αυτοκινήτων.

ΔΙΚΑΙΟ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ & ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

-Σύσταση εταιρειών και συγχωνεύσεις/μετατροπές.
-Φορολογικό δίκαιο.
-Υποθέσεις ανταγωνισμού και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.
-Σήματα.
-Εμπορικές συμβάσεις (αντιπροσωπεία, διανομή κ.λπ.).
-Δίκαιο αξιογράφων (επιταγές, συναλλαγματικές, τιμολόγια κ.λπ.).
-Σύσταση και λειτουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.).
-Συμβουλευτική για συμμετοχή σε χρηματοδοτούμενα προγράμματα (εθνικά & ευρωπαϊκά).

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

-Δημόσιες συμβάσεις (προμηθειών, μελετών, έργων κ.λπ.).
-Δημοσιοϋπαλληλικό δίκαιο (αγωγές, προσφυγές, πειθαρχικές διαδικασίες κ.λπ.).
-Ακυρωτικές υποθέσεις και υποθέσεις διαφορών ουσίας (προσφυγές, αγωγές κ.λπ.).
-Υποθέσεις εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων και ενισχύσεων.
-Υποθέσεις ενώπιον Ανεξάρτητων Αρχών.
-Δίκαιο αλλοδαπών.
-Τραπεζικό δίκαιο και δίκαιο κεφαλαιαγοράς.
-Πολεοδομικό δίκαιο.

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

-Πλήρης νομική υποστήριξη συνδυασμών και υποψηφίων κατά την προεκλογική περίοδο.
-Έλεγχος και υποβολή υποψηφιότητας (κομμάτων και υποψηφίων σε Εθνικές εκλογές, εκλογές Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Ευρωεκλογές).
-Εκλογικές ενστάσεις.

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

-Όλο το φάσμα του ποινικού δικαίου, με έμφαση στα οικονομικά και περιουσιακά αδικήματα (επιταγές, ασφαλιστικές εισφορές, φορολογικά κ.λπ.).
-Εκπροσώπηση και νομική υποστήριξη σε όλη τη διάρκεια της ποινικής διαδικασίας.

ΙΑΤΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

-Σύσταση και υποστήριξη ιατρικών εταιρειών.
-Ευθύνη από ιατρικές πράξεις (ιατρικό σφάλμα κ.λπ.).

Επιπλέον, αναλαμβάνουμε την πλήρη δικαστική και εξώδικη εκπροσώπηση των εντολέων μας, καθώς και τη σύνταξη Γνωμοδοτήσεων για σειρά θεμάτων στους τομείς ενασχόλησής μας, ενώ παράλληλα πραγματοποιούμε εισηγήσεις σε συνέδρια, σεμινάρια, επιμορφωτικά προγράμματα και αρθρογραφούμε τακτικά σε νομικά περιοδικά.

Οι αμοιβές μας καθορίζονται ανάλογα με την υπόθεση, συνυπολογίζοντας τη φύση και το βαθμό δυσκολίας αυτής, καθώς και τον απαιτούμενο χρόνο απασχόλησης. Πριν την ανάληψη της υπόθεσης, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια ενασχόλησής μας με την υπόθεση, οι εντολείς μας ενημερώνονται αναλυτικά τόσο για την αμοιβή μας, όσο και για τις απαιτούμενες δαπάνες. Πεποίθησή μας είναι ότι η παροχή νομικών υπηρεσιών πρέπει να ανταποκρίνεται στις περιστάσεις και να μην αποτελεί προνόμιο λίγων.

ΕΝΤΟΛΕΙΣ

Δεδομένου ότι το άρ. 40 του ν. 4194/2013 («Κώδικας Δικηγόρων») δεν μας επιτρέπει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των εντολέων που μας έχουν εμπιστευθεί, αναφέρουμε μερικές κατηγορίες εντολέων μας, που μας έχουν τιμήσει με την εμπιστοσύνη τους:

 • Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού και νομικά τους πρόσωπα.
 • Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου.
 • Δημόσιοι Κοινωνικοασφαλιστικοί Οργανισμοί.
 • Τραπεζικά Ιδρύματα.
 • Ανώνυμες Εταιρείες του Δημοσίου.
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ).
 • Σημαντικός ακόμα αριθμός Εταιρειών, αλλά και ιδιωτών.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Το γραφείο μας συνεργάζεται με μια σειρά αξιόλογων συνεργατών (δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές, ειδικοί επιστήμονες και τεχνικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων και φοροτεχνικοί κ.λπ.) σε ένα εκτεταμένο δίκτυο σε όλη την Ελλάδα (κατά περιπτώσεις, και στο εξωτερικό), ανάλογα με τις ανάγκες τις εκάστοτε υπόθεσης, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση της υπόθεσης που μας έχει ανατεθεί και το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ

Η Έβελυν Αθανασοπούλου και οι Συνεργάτες της έχουν να παρουσιάσουν ένα αξιόλογο επιστημονικό έργο. Πέραν των εισηγήσεων που έχουν παρουσιάσει σε σειρά επιστημονικών και εκπαιδευτικών σεμιναρίων, αρθρογραφούν τακτικά σε νομικά περιοδικά. Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα άρθρα:

 • Φύση και δεσμευτικότητα προσωρινής διαταγής: ΕφΑΔ 7/2008
 • Μεταβολή όρων τελευταίας βούλησης διαθέτη: ΕφΑΔ 12/2008
 • Έννοια άκυρου ψηφοδελτίου (εκλογικές διαφορές): ΘΠΔΔ 7/2009
 • Ζητήματα θέσης προσώπου σε δικαστική συμπαράσταση:ΕφΑΔ 7/2010

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για να επικοινωνήσετε με το Δικηγορικό Γραφείο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους ακόλουθους τρόπους. Κάθε σας σχόλιο, παρατήρηση, επισήμανση είναι ευπρόσδεκτη και θα απαντηθεί το συντομότερο δυνατόν.

 • Τηλεφωνικά: 210 6412223
 • Με fax: 210 6412229
 • @ Με e-mail: info@athanasopoulou.gr
Διεύθυνση:

Βουρνάζου & Μανουτίου 17 - 19

ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 115 21